• Alla djur i planeten läker sig själva när de blir sjuka,
  vi kan också göra det.
  Men vi har förlorat en del av den inre kunskap.
  Detta är en teknik för att återfå den.

 • Titta på Martin när han gör Tai chi

 • Vad är det för något?

  TAI Vägen

  CHI Slutlig

  CHUAN Handling

  Symbolism

  Tai chi är en antik form av kampsport som helar kropp och själ med hjälp av en uppsättning övningar, i kombination med andning, avslappning och meditation. När dessa fyra element synkroniseras frigörs chi eller inre energi och vi återfinner vår lagrade energi och vår inre styrka på nytt.

   

  Tryck på bergsbilden för att få reda på Tai Chi Chuans ursprung och några av dess symboler

  Chi and Qigong

  Tryck på den bilden för att få veta mer om CHI

 • Skuggboxning

   

   

  Anledningen till att Tai Chi anses vara ”kampsportens moder” är

  för att dess självförsvarssystem tycks vara oövervinnerlig:

  Om du kan bli avslappnad som en flods flöde, lätt som ett moln och böjbart som ett grässtrå,

  kommer ingen kraft kunna övervinna dig, den kommer bara glida förbi.

  Det är därför som Tai Chi är känt under benämningen ”Skuggboxning”

  för ingen kan överbemanna en skugga.

   

  Trots att dom kinesiska kampsportsfilmerna ibland kan verka ganska teatraliska, visar ändå slagsmålen i denna film på att vackra och långsamma rörelser kan vara både effektiva och snabba.

  Om du har en stund över, res tillbaka till din lättsinniga och ungdomliga naivitet, luta dig tillbaka och njut av denna film utan förutfattade meningar.

 • Taoism

  Tai Chi chuan är inte endast övning eller workout. På samma sätt som Yogan kommer från Hindu-filosofin , så kommer Tai chi Chuan från Kinesiska Taoismen.

  Taoism och Tai Chi Chuan

  Av James Leporati, L. Ac.

   

  Bortsätt från Konfucianismen är förmodligen Taoismen den mest inflytelserika filosofiska skolan relaterat till Kina. I nästan direkt motsats till det gravalvarliga och det sociala ansvaret som är grundläggande för det Konfucianistiska idealet, där människans korrekta uppförande och deltagande är det absolut viktigaste, prisar där emot Taoismen kontemplerandet av den naturliga världen. I denna värld står människan inte i händelsernas centrum utan är näst intill av oväsentlig natur. Taoismen överger nästan samhället och dess världsliga företeelser, för att på ett så sätt lättare kunna omfamna ”TAO eller VÄGEN” och närma sig naturens harmoniska flöde. Detta för att kunna se igenom den falska och illusoriska slöjan som människans civilisation, med dess många fasetter och komplexitet verkar spinna.

   

  Som två olika ide filosofiska skolor står Konfucianismen och Taoismen i opposition till varandra. Var och en uttrycker olika aspekter av det kinesiska psyket. Medans Konfucius hade låtit oss befinna oss i en ordnad värld av mänsklig tillvaro, så föreslår i stället taoisten en mystisk och transcendent andevärld och lovar oss en underliggande djupare mening om universum i dess helhet. Taoismen strävar åt att harmonisera själen och kroppen för att på så sätt kunna ställa sig i direktkontakt med den naturliga ordningen.

   

  Lao Tzu

   

  Den legendariska grundaren av Taoismen Lao Tzu var samtida men äldre än Konfucius. Anekdoter berättar om åtminstone ett möte mellan dessa två filosofiska tungviktare och att Konfucius efter detta möte känt sig förvirrad och på något sätt förundrad av den äldre, då han beskriver Lao Tzu som ”Draken som flyger bland molnen”. Rent konkret finns det inte mycket fakta om Lao Tzu, men det finns många olika legender och Sager om honom. Det sägs att han var 160 år när han tog beslutet att ta farväl från sin post som vaktmästare av Chou at Loyangs domstolsarkiv för att sedan dra sig tillbaka till sin fridfulla ensamhet och kontemplation. När han precis var på väg därifrån fick han en förfrågan utav byggnadens dörrvakt om denne kunde vara så snäll att skriva en sammanfattande text om hans lära, detta påstog han var för att undvika att Lao tsus visdom skulle komma att glömmas bort. Det var då Lao tzu skrev klassiken Tao te ching, ett taoistiskt manifest bestående av 5000 tecken. Ett kort mystiskt verk med ett innehåll av endast 81 verskapitlen.

   

  Tao Te Ching

   

  Lao Tsus lära bygger på den stora underliggande principen ”Tao eller Vägen”, vilket symboliserar allt livs ursprung . Förståelsen kring denna princip ska slutligen undanröja alla motsättningar, tvetydigheter och åtskillnader angående vår existens. Dess grundprincip kan endast greppas på ett intuitivt plan. Det är meningslöst att söka få grepp om Tao på ett intellektuellt plan eller genom rationellt tänkande. Essentiellt sätt är och förblir Tao bortom mänsklig förmågan att förklara, endast genom en sorts mystisk och inre förvandling kan denne uppdagas . Denna intuitiva transformering som helt enkelt avlägsnar dom hindret som dunklar vårt medvetande och för oss tillbaka till den ursprungliga insikten som återger oss möjligheten till ett klart seende, samt förstålelser kring Universums underverk och funktioner. Taoismen försöker alltså inte att pressa människan mot nya former av uppträdanden, utan pekar snarare på en slags återgång till ursprunget och till ett naturligt medvetande. Denna typ av livsstil som kommer ur förenandet med Tao och kännetecknas med en viss form av passiv underkastelse, avsaknad till strävan och tvång, ett tillstånd helt utan ansträngning, fylld med spontanitet och utan några som helst komplikationer.

   

  Taoism och Tai Chi Chuan

   

  Ursprunget till taoismens och Tai Chi Chuan är höljd i mystik. Var verkligen den legendariske skaparen av Tai chi, Chang San-Feng eller taoismens grundare Lao Tzu, verkliga figurer? Existerade och skapade dom som enskilda individer eller kan deras respektive konst och arvsgåva varit ett kombinerat resultat av talanger och insiktsfulla individer vars kollektiva strävan med tiden kom att tillägnas ett mer personifierat och storartat ursprung? Trots att vi inte har möjlighet att helt och fullt kunna besvara dessa frågor så kan vi dock vara säkra på att Tai Chi Chuan och taoistisk filosofi kopplats samman genom åren .

  Många av dom största bidragarna till Tai Chi Chuans utveckling var enklare människor och inte nödvändigtvis belästa inom dom samtida filosofiska skolorna och litteraturen. Antagligen saknade dom flesta den litterära förmågan att läsa taoismens mest framträdande skrifter med dess storartade mängd kommentarer. Trots detta har ingen kampkonst- disciplin så storartad litteraturtradition kopplad till sig som Tai Chi Chuan. Denna paradox har sin eventuella förklaring till att konstformen sedermera antagits av mer skolade individer. Man vet till exempel att Tai chi Chuan var högt uppskattad inom det kungliga hovet (antagligen på grund av tai chi patriarken Yang Lu Chan). Det är rimligt att även anta att den kinesiska litteraturen både varit vägledd och imponerad av kampkonstens prestationslösa perfektion. Dess mer utbildade praktikanter borde kanske haft det lättare att komma underfund med tai chins principer när den står i samklang med Tao te Ching. Exemplen är många. Tao te Ching tycktes på ett filosofiskt plan återspegla dom underliggande fysiska rörelserna och skickligheten som grundlade Tai Chi konsten. Det verkar nästan som ett grundtema i sig när man läser igenom textstroferna:

  Vers 22: Därför påstår dom gamla, ”Avstå så vinner man.”/ Är detta ett tomt påstående?

  Vers 43: Det mjukaste i världen/ överkommer det hårdaste i världen

  Vers 76: Det hårda och starka ska falla/ Det mjuka och det svaga ska besegra dessa

  Vers 78: Det svaga kan vinna över det starka;

  Det flexibla kan besegra det stela.

  Under himlen är detta känt av alla dock är det ingen som sätter det i praktiken

  Dessa strofer förklarar Tai Chi Chuans grundläggande princip: Att överge sig åt motståndarens kraft.

  En annan strof förklarar:

  Det tunga är ljusets rot;

  Stillheten är orons mästare

  Att bli ljus är att förlora ens bas.

  Att vara orolig är att förlora ens kontroll.

   

  Ett varslande omkring rot och ballans, samt strategi, är sunda råd som ges till Tai Chi Chuan-eleven. Dessa koncept återspeglas i sången om dom 13 positionerna:

   

  Hålla sig stilla, när opponenten attackerar

  Vara lugn och röra sig i stillhet

  Min omvandling som förorsakas av opponenten fyller honom med förundran.

  Vers 36 i Tao förklarar:

  Det som ska krympa/ måste först tänjas

  Det som misslyckas/ måste först vara starkt

  Det som kastas ner

  Måste först lyftas upp

  Här är Wu Yu-Hsiangs beskrivande utlägg och insikter omkring praktiserandet av dom 13 positionerna:

   

  Först sök att utvidga, sen dra tillbaka, då kan det (rörelserna) bli elegant och subtilt.

   

  Det är även vanligt inom tai chi-litteraturen att man liknar ett överdrivet förbruk av råstyrka som ett tekniskt misslyckande. Tao te ching illustrerar detta koncept med raderna (vers 30 och 55): ” Kraft följs av förlusten av styrka” och ” om man använder sig av för mycket energi så leder detta till utmattning”. Detta hänvisas såklart till en hård och klumpig kraft, vilket man på inget sätt kan jämföra med den händiga och livliga energin som kultiveras av tai chi Chuan-eleven.

   

  När det handlar om taktik påstår taoisten otvivelaktigt att” Det som kastas ner måste först lyftas upp” och liknar detta med ett upplyftande eller förhårdnande av motståndarens rot innan man tillämpar ens urladdning av energi mot honom. Vers 15 frågar oss:” Vem kan hålla sig still tills handlingens ögonblick? Detta gör att Wu Yu-hsiang uttrycker påståendet.” det sägs att om andra inte rör sig så rör inte jag mig heller. Om den andre rör sig något, så rör jag mig först. ”Hur ska man strukturera fotarbetet under striden? Taos 41 vers föreslår: Att gå framåt verkar som en reträtt” medans Mäster Cheng förklarar i sången av form och funktion: ” När foten vill avancera/ rör den då först bakåt”. I syfte som en attackerande gest är ” Backa Tillbaks och undvik Apan” beskrivande som fotarbets-teknik till ” Avancera medans man tycks dra sig tillbaka”.

  Och vad finns att säga angående den högsta formen av Tai Chi Chuan?

   

  Vers 41 i Tao förmedlar: ” Den yttersta formen är formlös”, detta anses vara det slutgiltiga målet för tai chi eleven: Ett tillstånd där dom underliggande principerna är så djupt förankrade så att självaste formen i sig förlorar sin betydelse. Att den naturliga energin manifesteras på ett spontant och egenhändigt sätt endast genom tankens styrning. I Tai Chi Chuan Ching. menar San-Feng helt enkelt:

   

  Upp och ner

  Framsida eller baksida

  Vänster eller höger, allt är detsamma.

  En mer nutida mästare vid namn Cheng Man Ching erbjuder med sin song om Form och Funktion:

  Utan att neutralisera, sker en naturlig neutralisering

  Utan att avstå, avstås naturligt…

  I push hands…/ Är hela kroppen en hand

  Och handen är inte en hand.

  Men sinnet måste befinna sig på rätt plats.

   

  Tai Chi Chuan och Taoismen är ofrånkomligt sammankopplade. Tai chi representerar den fysiska delen av dom taoistiska idealen. Genom fysiska principer har det gåtfulla gjorts gripbart, med verkliga rörelser som speglar Taos egen rörelse.

   

  Nedan, Ett taoisttempel i Penang:

 • QI GONG

  Martin är även lärare i Qi Gong (Chi Kung), vilket är Tai Chins förfäder

  I Kina, använder Qi Gong sig av Chi (energi) som en traditionell helandemetod). Han lär även ut dom 13 positionerna

  (Ba Men Shi San Shi), en enastående form som fanns till redan

  före alla dom andra Tai Chi stilarna.

  Det har skrivits fler litterära verk om ”13 positionerna” än om någon annan rörelseteknik, och mer har blivit skrivet angående Tai Chi Chuan än om någon annan kampsport.

  I själva verket så kan Tai Chi endast beskrivas med hjälp av poesi.

  Läs Tao Te King av Lao Tzu

  Och om du vill veta mer om Taoism

  kan du även läsa Chuang-tzu och Lie-tzu

   

 • De tretton Ställningar

  En mycket gamla rörelseförlopp som fanns innan
  de olika Tai chi chuan stilar kom till ....
  det är faktiskt en övergångsform från Qigong till Tai chi chuan,
  en mest underbara sekvens jag kommer att lära dig i sinom tid

  broken image

  Detta är en litografi jag gjorde i 2007 om Tretton ställningar

 • Förklaring

  om Tretton ställningar

 • Enlightened beings

 • Vad är verkligheten?

  broken image

  Vi skapar vår egen

  och tro det.

 • Tai Chi Chuan stilar

  Alla dom 6 tai chi stilarna är storslagna:

  Chen, Yang, Wu Hao, Wu Chien, Sun och Li,

  som alla har sina speciella egenskaper,

  med gamla läror och egen personlig touch.

  Det finns ingen stil som är bättre än den andra.

  Det viktiga är att hitta en lärare som man uppskattar

  Martin Vinaver har specialiserat sig i Tai Chi stilen känd under namnet ”Antika yang-stilens” skola.

   

  Om kampsport:
  De är uppdelade i två grupper: De som förlitar sig på musklerna waijia ("hårda" eller "yttre"), såsom karate, judo och Jujitsu och de som förlitar sig på inre energi eller chi neijia ("interna arts"), såsom Tai chi chuan, Xingyiquan och Baguazhang.

 • Förklaring

  The 8 gates and 13 Postures

  Ba Men Shi San Shi

   

  The thirteen postures, found on many clssic taoist texts, are the ground material in all schools, are the practical escence, philosophy and cosmogony of classical tai chi chuan.

  Its mythical creator was Chang San Feng, when he saw a battle between a crane and a snake.

   

  The 8 gates and 13 postures are the combination of 8 hand movements or ¨energies¨, corresponding to the 8 trigrams (or 8 celestial signs or energies) (Ba Gua) from the I-Ching, the book of transformations. They include the 5 main steps, corresponding to the 5 elements or moves (Wu Xing) from the Chinese cosmogony.

   

  8 energies + 5 elements = 13 postures

  The 5 Terrestrial Elements are :

   

  WATER move backwards

  WOOD move left (towards the Yang)

  FIRE move forward

  EARTH be in the center

  METAL move right (towards the Yin)

   

  The 8 Celestial Eneries are :

  CLARITY / CALMNESS

  SERENITY / REASON

   

  BEAUTY / PERMANENCE

  POTENCY / RECEPTIVITY

   

  The 8 trigrams guide what is spiritual, which comes from the sky, while the body and its material form comes from the earth and depends from the 5 terrestrial movements.

  When the 5 terrestrial movements meet the 8 celestial energies, the sky and the earth, through Yin and Yang, come together and unite in the body of the man /woman who is complete.

  The 13 postures represent the origin and the unity of Tai Chi Chuan and are linked to the sky and to the earth. They let the individual become a whole, taking in consideration the 4 directions and the 5 moves, which are at the origin of the 6 energies that let him/her reach the 7 stars perfection (Tsi Sing, the Great Bear) and understand the usefullness of the 8 trigrams. With this, the individual will obtain the wholeness from the 3 worlds after having reached the 9 stages that can let him/her reach the unlimited, bringing on supreme creativity, manifested in time and space.

   

   

  ONE: The Tao

  TWO: Yin and Yang

  THREE: The sky, the person and the earth

  FOUR: The four directions (south, west, north, east)

  FIVE: The 5 energies (water, wood, fire, earth, metal)

  SIX: The 6 eneries (drought-metal, cold-water, wind-wood, heat-imperial

  fire, clarity-ministerial fire, humidity-earth)

  SEVEN: The seven planets, 7 stars from the Great Bear, 7 days of the week, 7 holes of the body

  EIGHT: The 8 trigrams or celestial energies : Sky, earth, thunder, wind, water, fire, mountains, clouds

  NINE: The 9 celestial powers, the 9 levels of the cinnabar field (low, middle and high places of the cinnabar field, linked to the individual and to the earth

  TEN: The 10 ideograms : Spring : Pine, bambu ; Summer : Fire, flame ; Center : Mound, valley ; Autumn : Weapons, metal pot ; Winter : Waves, creek

  ELEVEN: Perfection, the unity that encompasses the even and the non, the sky

  and the earth. This number constitutes the perfection of Tao, the sky and the earth

  TWELVE: Macrocosm and microcosm, corresponding to the 12 months of the year, 12 double hours of the day, the 12 body organs (lungs, heart, pericardium, liver, spleen, kidneys, gallbladder, stomach, bladder, big intestine, small intestine, triple heater) and the 12 meridians of accupuncture

  THIRTEEN: Return to earth.

 • Hur fungerar tai chi?

  När vi föddes andades vi med hela vår lungkapacitet.

  Det är därför som en bebis verkar andas med magen. Men när vi växer upp ställs vi inför samhällets regler och gränsdragningar, då uppstår frustration och dom mentala och fysiska spänningarna kuvar vår andning.

  Vi spänner magen och den nedre delens lungkapacitet försummar sakteligen.

  Detta medför i sin tur att energins (chi) fria omloppsbana i kroppen försämras och vi börjar känna oss olyckliga, ångestfyllda och deprimerade.

  Ying och Yang har förlorar sin ballans.

  Slutligen förloras även kroppens egen sköld

  och sjukdomar kommer knackandes på dörren.

  Alltså…

  När Tai Chi praktiseras återfår vi eller rättare sagt ”kommer vi ihåg”

  andningen som fanns när vi var nyfödda,

  den kallas inom taoism för den ”Embryonala andningen”

  Sedan

  lär vi oss också ett antal sammankopplade övningar som skapar en vacker sekvens..

  När dessa två element synkroniseras kommer vi till det tredje elementet som är

  ”Ett avslappnat tillstånd”

  det i sin tur medför ”Den Inre tystnaden”, det fjärde elementet

  som slutligen öppnar dörren för det femte elementet, Meditationen.

  Det är därför Tai Chi Chuan kallas för

   

  ”MEDITATION I RÖRELSE”

   

  Nu är alltså den förseglade energiflaskan redo att korkas upp och Chi kan nu träda fram och få oss att känna oss fullkomliga igen

   

  Den uråldriga skriften kallar detta:

  broken image

   

  ¨Tillbaka till den ursprungliga enheten¨

   

   

 •  

  ¨VAR STILLA SOM BERGET,

  ATT RÖRA SIG SOM EN STOR FLOD¨

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Om avkoppling och övergångar:

  Om avkoppling och övergångar:

  As I have progressed through the Tai chi practice, there are a number of things I have discovered: Besides the fantastic body awareness, whereupon all parts of the body acquire interconnectiviy and the embroinary breathing becomes a binding catalizer that wakes up life in a body that had been dormant before uncovering Tai chi, my consciousness has bee equally bestowed with fabulous discoveries.

  These are mostly abstract discoveries, difficult to explain with words...

  Some of these discoveries are realizations that certain universal truths exist and the confirmation of their existence is felt in a deep level, a level one could place in the realm of the alter-ego, one's own mirror.

   

  The thirteen postures, one of the oldest movement sequences, which I have come to call the bridge between Qigong and Tai chi chuan, has been for me a great source of knowledge :

  First of all, in order to attain more clarity, one needs to synchronise well the breathing with the movements, while being thoroughly relaxed. After a number of years of practice, I realized that not until I truly got to the point of deep relaxation, was I able to attain the proper sincronization between my breathing and the movements. We often think that we do things correctly but there is a point when we ¨know¨ when something is right and this is much better understood when we can relax enough because we reach the necessary inner silence which in turn lets our antennae discover other levels of awareness which exist in our subconscious but is usually supressed.

  The fact that one movement is followed by another one is what we see and feel when we learn a Duan or moving sequence. But what happens in the transitions between two movements? We cannont pinpoint it if we have not relaxed enough. From the Chinese viewpoint, the movements themselves are the Yang element and the transition between them are the Yin element. Yin is the binder, the hidden component, the oil that makes the motor turn, the night that lets the day be felt, the dream that lets reality exist. The woman that lets the man be a man and viceversa, the place where a bird’s feather is born, which will eventually make the bird fly, the fish swim and the snake glide.

  Even if we cannot see or pinpoint the Yin element in our lives, even if the Yang element is always in the front page, the Yin element posesses the intuitive and subtle ingredients we are lacking in this day and age. Breathing, movement and relaxation become our tools and meditation will flourish when the tools are properly aligned and put to use with an open heart. We will re-discover the connection to the earth where we stand and where we perform our movements, we will come to recognise the magical design under our feet. Wherever we move, a new design will develop.

  After a time of Yang learning, movements will sink into our bodies and will be assimilated enough so Yin can flourish and the snake within us can come out from its den to be blessed by the sun as it shows its beauty, resting on the rock while it scans the horizon to absorb its wisdom.

  The horizon is the transition line between the earth and the sky, night and day, sadness and hapiness, our inner and our outer self, life and death, and of course, Yin and yang, which include everything in the universe….

   

   

 • Touch image to see the power of CHI

  Inre och yttre världar

   

  Av Bill Orwell

   

  Ett vibrationsfält sammankopplar alla ting och varelser.

  Detta fenomen har kallats Akaska, Det ursprungliga OM, Indiras smyckesnät, eller sfärernas musik och har haft en massa andra benämningar genom historiens gång.

  Dom gamla Vediska lärarna undervisade Nada Brahma: ”Universum är vibrationer”. Vibrationsfältet är kärnan i alla sanna själsliga upplevelser, också inom alla vetenskapliga undersökningar. Det är samma vibrationsfält som Helgon, Budhas, Yogis, mystiker, shamaner, präster och siare kontemplerat för att uppnå förståelse om sitt inre vara.

  Många av historiens stora tänkare så som Pytagoras, Kepler, Leonardo Da Vinci, Einstein och Tesla har även dom kommit till denna mysteriets tröskel. I det moderna samhället har dom flesta människor glömt bort denna urgamla visdom.

  Grundläggande har vi utforskat tankens område, alltså det vi upplever som den yttre världens form, men vi har tappat kontakten med våra inre världar. Denna jämvikt som benämns av Buddha som”Medelvägen” och av Aristoteles som ”Den exakta mittplatsen”, är den grundläggande roten i alla religioner och förbinder våra inre och yttre världar.

 • Health benefits

  Ying / Yang

   

  Tryck på cirkeln för att ta reda på hälsofördelar

  Anti stress Health benefits

  Ying / Yang

   

  Anti stressen

 • Och vad mer tjänar vi på detta?

   

  Ja...Var redo för din livs resa!

  … men det blir inte direkt enkelt,

  Du måste engagera dig.

  Man skulle kunna ge det en chans

  – men ge det hela en ärlig chans.

   

  Efter som detta innebär ett personligt utforskande, så ligger det även på individen om man kan dra nytta av praktiserandet.

  Att praktisera Tai Chi liknar många andra österländska discipliner,

  som yoga och zenmeditation.

  Det går inte att uppnå omedelbara resultat, hittar sitt inre väsen

  eller ser ljuset redan på en gång.

  En god soppa behöver tid att tillagas…

  I väst förväntar vi oss oftast snabba resultat, speciellt nu när vi vant oss vid Internets direkta svar. Österländska discipliner tar alltid tid att förstå, delvis på grund av att det är gamla filosofier som är laddade med visdom och intelligenta påståenden. Alltså för att kunna begripa detta krävs ett utrymme fyllt med tid och tålamod, något som vi i denna tidsepok, i dagens läge inte riktigt kan tillåta oss.

  I dag lärs även yoga ut som en fysisk workout och den egentliga grundtanken lämnas utanför.

  Så när vi vill veta något om dess essens, så gör vi det endast via intellektet i stället för att använda våra intuitiva antenner. Ballansen mellan intellektet och intuitionen är något som måste justeras, att söka begripa endast med hjärnan räcker inte.

  Vi tror att kroppen endast gör fysiska saker, så är det absolut inte,

  kropp och själ är en och samma och behöver vara i ballans.

   

  Att leva i nuet med livskvalitet är ett utav målen. Det förflutna finns inte längre kvar och framtiden är en önskning. Genom att praktisera Tai Chi lär vi oss just att leva i nuet. Från att skaka någons hand, koka ett egg till att kyssa någon man älskar. Även fast upptäckterna man gör med Tai Chi befinner sig på ett individuellt plan, så finns det universella upplevelser som ¨Den inre tystnaden¨ som kommer när Tai Chi praktiseras, med att man tillåter sig flyta med i andningens rytm. Vi har andats från den dag vi föddes, men sällan så uppmärksammas den… Först när vi kan slappna av tillräckligt med den embryonala andningen, med rätt rörelser och med tillämpad inre tystnad, kan äntligen meditationen börja!

  Då börjar dörrar till universums fantastiska underverk

  att låsas upp och öppnas.

  Även fast detta kan låta som en överdrift, så är det absolut sant.

  Vissa saker börjar vi se som ”förståeliga” och andra känns förnuftiga...

  Och om detta inte vore nog så blir det även väldigt njutbart när man under en tid praktiserat Tai Chi.

 • Även om du ser på den materiella världen med endast vetenskapliga ögon eller om du är öppen inför alternativa idéer och metoder som Akupunktur, Homeopati och Intuition,

  finns här några förklaringar för er alla...

  Nyckeln är att kunna bevara ballansen: Att vara öppen inför

  ny information, dock även selektiv och redo

  att tvivla på det statiska tänkandet.

  Vem kunde till exempel ha trott att Christofer Columbus inte var den första människan som upptäckte Amerika? Avgör själv vad som är rätt och fel genom att läsa ”1421” av Gavin Menzies.

  ( Och detta är utan att nämna Cheyenne, Hopi, Maya och Inkafolket som såklart var där långt innan dom själva blev ”upptäckta”…)

 • Frihet inom fast ram

  En annan fantastisk upptäckt jag har fått erfara genom en fördjupning med Tai Chin, där jag upplevt en oändlig frihet är att jag med hjälp av mekanikens fasta struktur och ett memorerande av sekvenser i kombination med djup avslappning och meditation lyckats åsidosätta den fysiska rörelsesekvensen. I slutändan är ändå dessa rörelsemönster en del av våra egna rörelse och andningsmönster från vårt intuitiva medvetande. Ja, i själva verket så upptäcker vi det som man redan vet, men från en annan medvetandesfär.

  Explanations from Harvard Medical School

  Den embryonala andningen som kultiverats och övats upp genom praktiserandet av Tai Chi är precis samma andning som vi bär med oss från vår tillvaro i livmodern.

  Med andra ord, skulle bilden ovan vara ett resultat av att jag på ett sätt tillåtit min chi (energi) göra en målning…

  (Som jag sedan gjorde i en trä-kvartertrycket ).

   

  Men vidrör bilden för att även läsa om vetenskaplig förklaring…

 • Läraren

  broken image

  Martin Grinberg Vinaver

  Har gjort Tai Chi och Qi gong i över 30 år

  Och har undervisat i skolor, kulturhus, parker, hem och till företagsanställda

  broken image

  Vann första pris medaljen i 2000 North-Eastern U.S. Martial Arts Championship i New York

  Martin med hans lärare Sai Yin-Ling,

  även hon olympisk mästare

  broken image
  broken image
 • Härstamning

  broken image

  Yang Luchan

  1779 - 1872

  broken image

  Yang Jianhou

  1839 - 1917

  broken image

  Yang Chengfu

  1883 - 1936

  broken image

  Zhang Qinlin

  1888 - 1967

  broken image

  Wang Yen nien

  1914 - 2008 Taipei, Taiwan

  broken image

  Zheng-yi Li

  Taipei, Taiwan

  broken image

  Martin

  Stockholm

 • CV

  Studier:

   

  1975-1976 i Oaxaca, Mexico med Master Raúl Herrera de la Vega:

  Grundläggande övningar och 24 rörelse förenklade Yang stil sekvens

   

  1980-1981 i Olympia, Wa. med Master Huang Wen-Chih:

  Grundläggande övningar och Lao Jia rörelser

   

  1982-1984 i Paris med Master Zheng-yi Li*:

  Grundläggande övningar

  Statiska och rörliga Qi-Gong övningar (böka)

  Ba Män Shi San Shi sekvens (13 ställningar)

  De 35 rörelser Yang Pai Lao Jia sekvens

  Yang JiaMichuan taiji Quan (traditionell yang skolan)

  Tui-Shuo (tryck-händer)

   

  1986 i Yokohama-Shi, Japan med Master Akiko Nakamura:

  32 rörelse svärd sekvens

   

  1993-1998 Xalapa, Ver. Mexiko med Master Jose Luis Vallejo V.

  Ba Duan Jin (Eight Silk Brocades) Qi-Gong-sekvens

  Den "traditionella" Yang stil sekvens

  24 rörelse förenklade Yang stil sekvens

  Den 40 rörelse konkurrenssekvens

  Den 42 rörelse konkurrenssekvens

  32 rörelse svärd sekvens

   

  1998-1999 i New York med Sifu Sai Ying-lin

  24 rörelse förenklade Yang stil sekvens

  Den 42 rörelse konkurrenssekvens

  48 rörelse förenklade Yang stil sekvens

  32 rörelse svärd sekvens

  Den 42 rörelse svärd sekvens

   

  Intensiva Workshops:

   

  71 rörelser Yang Pai Lao Jia sekvens och Tui-Shuo

  med Mästare Serge Dreyer i Toulouse, Frankrike.

  Tui-Shuo och Qi-Gong med Master Raúl Herrera i Oaxaca

  42 rörelse konkurrens sekvens med en tidigare kampsporter

  mästare från Kina, genom den mexikanska Association of

  Martial Konst, Mexico City.

   

  Undervisning:

   

  I Paris

  I Xalapa, Ver. Mexico

  I New York

  I Stockholm

   

  Seger:

  Martin Vinaver vann år 2000 US mästerskapet med

  42 konkurrens sekvens på amerikanska nationella

  wu-shu-turnering i New York.

   

  * En lärjunge Master Wang Yen Nien, som ordförande

  Taiji Quan förening i Taiwan, och vem, lika som Chen man Ching,

  var en lärjunge Master Chang Quin Lin.

 • Martins lärare

  broken image

  Raúl Herrera

  Oaxaca, Mexiko

  broken image

  Huang Wen-Chih

  Olympia, Wa U.S.A.

  broken image

  Zheng-yi Li

  (Charles Li)

  Paris

  broken image

  Jose Luis Vallejo V.

  Xalapa, Mexiko

  broken image

  Say Ying-Lin

  New York

 • Lektioner

  Jag inbjuder dig att upptäcka din chi…

   

  broken image

  Introduktion till Tai chi / Qigong för nybörjare

   

   

   

  broken image

  Privat lektioner via Skype:
  I ditt vardagsrums komfort, utan att behöva gå ut i kylan och för dem som är långt, på olika kontinenter ...
  1 timmes / session
  För att passa ditt schema, så mycket som möjligt
  (500 kr / 50 € / 57 US $ per klass)
  Mitt råd är att ha regelbundna sessioner en gång i veckan, men två gånger i veckan skulle vara bäst att känna sig snabba resultat.

   

  Privata lektioner i person:
  På den plats du vill ha: Ditt hem, en park, etc.
  1 timmes / session
  För att passa ditt schema, så mycket som möjligt
  En gång i veckan: 2000 kr per månad
  (1000 kr / 100 € / 100 US $ per klass)
  Mitt råd är att ha regelbundna sessioner en gång i veckan, men två gånger i veckan skulle vara bäst att känna sig snabba resultat.

 • Kurs innehåll

  I denna första modul av 10 klasser

  kommer du att guidas genom de nödvändiga stegen

  för att installera ett nytt inlärningsmönster i ditt liv

  som kommer att ta bort stress och ångest,

  som gör att du sover bättre och åter balanserar ditt liv.

  Jag kommer att ge dig grunden för att förvärva

  7 grundläggande komponenterna i Qi gong och Tai chi chuan:

  1.- Embryonisk Andning

  Du kommer att lära och börja träna denna andningsteknik, i syftet att återta användning av dina lägre lungor. Detta öppnar flödet av stagnerade chi, som kan börja cirkulera igen genom meridianerna, för att fylla på din inre energi.

  2.- Övningar

  Med utgångspunkt från grunden, kommer du att lära grundläggande fotarbete med viktfördelningen, korrekt inriktning och medvetenheten om din egen kompass i förhållande till din omgivning. Du kommer att memorera några korta sekvenser som låter dig öva ensam, medan du följer din egen andning rytm.

  Alla övningar kommer att mata din kropp minne, en undermedveten input från din bortglömda embryoniska resa, som kommer att hjälpa dig att läka några av de begränsande sociala formateringarna du har genomgått sedan födseln. Dessa övningar är små juveler valda från större landskap, alla tillhör familjen av helande rörelser som härrör från vår Dan Tien (navelregion).

  Se nedan grundpositioneringsdiagram för dina fötter.

  3.- Synkronisering

  Du lär dig att synkronisera din embryoniska andning med dessa övningar och denna synkronisering kommer att öppna dörren till nästa nivå:

  4.- Avslappning

  Nu blir det mycket lättare för dig att slappna av. Det ger dig många fördelar, såsom att bli av med stress, ångest, oro, brist på sexuell lust, sömnlöshet, etc. Avkoppling kommer sedan att ta dig till nästa steg:

  5.- Inre Tystnad

  Det är ett märkligt tillstånd att vara där tankar kan motverkas för att fungera från en nivå utöver det dagliga medvetandet. Det låter oss höra nyanser vi har inte kunnat urskilja, på grund av störningar i vår omgivning. Det finjusterar våra antenner.

  Det handlar inte om att höra andra ljud, det handlar om att förvärva ...

  6.- Medvetenhet

  Ett tillstånd av att vara med skärpa örnen och uppfattningen av vargen. Det öppnar dörren till nästa nivå:

  7.- Meditation

  Vi vet inte riktigt vad meditation är tills vi verkligen upplever det. Vi kanske har en viss oro om det, eftersom många av dem som hävdar göra det, ser lite udda ut ... och detta beror på att de inte kan vara riktigt där ännu. Det är svårt att söka efter det när vi inte vet hur det känns, vad det är och vad det är tänkt att ge oss.

  Så bara slappna av och leta inte efter det; det ska komma av sig själv när de andra ingredienserna har mognat. Det är som kärlek: Om du är dig själv och du mår bra, kommer det att förverkligas utan ansträngning alls.

   

  Nummer 8 skulle följa, men vi inte kommer in på det ännu, eftersom vi är fortfarande i blöjor. Nästa nivå omfattar djup förståelse, glödlampa tändning, medkänsla, oändlig kärlek och upplysning ...

  Om du vill veta lite mer om det, rulla ner p skärmen och klicka mellan fiskar.

  Ha i åtanken bara att man måste vara ödmjuk om allt detta. Efter 10 eller 12 klasser du har förstått dessa principer, men det tar tid att nå himlen. I dagsläget, vid världens löpande digitalisering, är vi lätt missleda genom att vänja oss med omedelbara resultat. Men detta gäller inte för allt.

  En god soppa behöver tid att laga, så du behöver bestämma om du vill investera i dig själv eller om du hellre vill hålla på att äta snabbnudlar och slarva ...

   

  Med denna korta kurs kommer du att ha memorerat några övningar som låter dig öva själv. Du kommer då att kunna finjustera din andning-rörelse synkronisering.

  Du kan sedan bestämma om det är tillräckligt för dig eller om du vill fortsätta att expandera pusslet.

  Jag rekommenderar starkt att fortsätta om du vill putsa den inre diamanten och lysa inifrån.

  Det är också antingen Tai chi och qi gong nu, eller läkarna senare ...

  Din hälsa

  Även om rörelserna görs utan att forcera något, skulle jag vilja veta om min student hälsa så jag kan agera i enlighet med den. Våra känslor är lika viktiga, eftersom allt är insvept i samma förpackning ...

  Den första klassen:

  Jag kommer att lära dig de grundläggande hemliga inneboende i återvinning av vår Chi: embryonisk andningsmetod. Jag kommer att gå igenom det så att du börja öva det ordentligt. Då ska jag visa dig häst-ställning, som är en av de utgångspunkterna för alla andra rörelser. En annan övning som kallas vattendroppen ska du använda för att tillämpa din ny förvärvade embryoniska andningen, medan du ”rider i hästens ställning”.

   

  Som en del av min undervisning, skickar jag till mina elever skriftlig och/eller grafisk information för att hjälpa deras lärande.

  Nedan har du en del material för start ...

 • BASIC FOT POSITIONERING

  OCH VIKTFÖRDELNING

   

  Vi glömmer att jorden ger oss allt. Vi börjar med att återfå vårt medvetande om vår anslutning till jorden, vi tar av os skorna och vi lär oss att stå och flytta vår vikt på rätt sätt för att förvärva lätthet i rörlighet, som katter och tigrar...

  broken image

  I denna modul, förutom att lära dig de grundläggande rörelserna

  för att börja utveckla din chi,

  kommer du att få en sekvens från Ba Duan Jin (Eight Silk Brocade)

  en gammal Qi gong sekvens.

   

  Den här övningen nämns i flera uppslagsverk och härrör från Song Dynasty. Pivot på vägen (Dao Shi, c. 1150) beskriver en ålderdomlig form av denna qigong. [3] De tio sammanställningar att öka perfektionen (Xiuzhen shi-shu, c. 1300) har illustrationer av alla åtta rörelser. Samma arbete delar skapandet av denna övning till två av de åtta odödliga Eight Immortals, nämligen Zhongli Quan och Lü Dongbin.[3]

  Övningen senare utökades från åtta till tolv rörelser under århundraden och beskrevs i boxning boken Illustrerad Exposition an Intern Teknik (1882) av Wang Zuyuan, en berömd utövare av the Sinew Changing Classic set.[3]

  Arton tals källor talet hänför stilen till den halvlegendariska kinesiska folkhjälte General Yue Fei,[4] och beskriver det som en form av motion, skapat för sina soldater. Legenden säger att han undervisade stilen till sina män för att hålla deras kroppar starka och väl förberedda för strid. [5][6] Militär historikern professor Meir Shahar nämner Yue som en härstamning mästare i andra förordet till the Sinew Changing Classic manual (1624) och denna är anledningen till att han tillskrevs som skaparen av Baduanjin qigong. [4]

 • ANDRA KURSER

  broken image
 • Länkar

  broken image

  Min förening

  broken image

  Min länkar

  i slutet av min webbsida

 • Kontakta

   

  Mobiltelefon: 0764289107

 • broken image